Contactformulier

Naam

E-mail *

Bericht *

woensdag 24 oktober 2012


Crisis?!

“het is pas crisis als er geen water meer is om bij de wijn te doen”

Deze uitspraak van een onbekende Franse filosoof, heeft mij aan het denken gezet. Ook een vraag die ik kreeg van een klant: wat is voor jou belangrijker, je gezondheid of je energierekening? Mijn antwoord was even snel als simpel gegeven, mijn gezondheid natuurlijk. Maar is dat voor iedereen zo? Als het steeds moeilijker wordt de eindjes aan elkaar te knopen, komt de gezondheid op de tweede plaats. Want de ziektekostenverzekeraar betaald dat toch wel. Maar we moeten wel allemaal de nieuwste gadgets hebben, iphone, ipod, ipad en zo nog een paar dingen die het liefste allemaal draadloos met elkaar communiceren.

Begin dit jaar hebben we besloten om niet verder te gaan met onze plannen in Frankrijk. Er waren simpelweg geen kopers. Maar als je weet dat in Frankrijk kinderen tot 14 jaar geen mobieltje op school mogen hebben en dat ze begonnen zijn met het verminderen en zelfs terugdraaien van GSM/UMTS masten op scholen te plaatsen, de WiFi vervangen door vaste verbindingen, dan zou ik wel eens terug kunnen komen op mijn beslissing. Het wordt steeds gezonder in Frankrijk. Tuurlijk, ik hoor het jullie al denken, Frankrijk heeft ook zo z’n nadelen, maar ze zijn er tenminste wel mee bezig. Hier in Nederland staan ze je aan te kijken alsof je van een andere planeet komt. Terwijl de Hoge Raad van Europa een aanbeveling heeft gedaan in deze richting, de WHO mobieltjes op de verdachte lijst heeft gezet en er steeds meer wetenschappelijke onderzoeken komen die toch wel erg verontrustend zijn.

Ik heb een aantal jaren geleden een keuze gemaakt, www.choicepointmovement.com en die bevalt me nog steeds. Het is geen vetpot, maar ik leef wel voor waar ik voor sta. En niet alleen in Nederland maar nu ook op Ibiza, het groene eiland. http://ibizacoop.net en www.casitaverde.com.

 Wil je nu ook gaan kijken of je misschien niet iets moet gaan veranderen en zorgdragen voor een gezondere wereld, neem dan eens contact op. Wellicht dat we iets voor elkaar kunnen betekenen. Drinken we een wijntje zonder water, want het pas een crisis als jij vindt dat het een crisis is.

Wordt bewust dan komt het gezonde leven (bijna) vanzelf.

 

Richard

zondag 27 mei 2012

Risico's straling mobiele telefoons erkend door Europese leiders
Mobiele telefoons en computers met draadloze internetverbindingen vormen een risico voor de volksgezondheid en moeten verboden worden op school, zo heeft een belangrijk Europees orgaan geoordeeld.

Een commissie van de Raad van Europa heeft bewijsmateriaal onderzocht voor de ‘potentieel schadelijke’ effecten die de technologieën hebben op mensen en concludeert dat per direct actie moet worden ondernomen om kinderen te beschermen.

In een rapport stelt de commissie dat het cruciaal is om te voorkomen dat dezelfde fout wordt gemaakt toen de gevaren van asbest, het roken van tabak en gelode benzine pas laat door gezondheidsorganisaties werden erkend.

Draadloze telefoons en babyfoons

Het rapport onderstreept ook de potentiële gezondheidsrisico’s van draadloze telefoons en babyfoons die gebruik maken van dezelfde technologie en die in veel Nederlandse huishoudens worden gebruikt.

Elektromagnetische straling die wordt uitgezonden door draadloze apparaten kan kanker veroorzaken en beïnvloedt de groei van de hersenen.

De commissie concludeert dat de Europese lidstaten de volgende stappen moeten ondernemen:

·      Een limiet instellen voor blootstelling op de lange termijn aan microgolven die worden
      uitgezonden door mobiele telefoons
·      Producten moeten worden voorzien van etiketten die aangeven dat het product
     elektromagnetische straling uitzendt en wat de gevaren hiervan zijn voor de
     gezondheid
·      Een verbod op mobiele telefoons en draadloze netwerken in klaslokalen en scholen
·      Het opzetten van informatiecampagnes om kinderen en jongvolwassen te informeren
     over de risico’s voor de volksgezondheid
·      Op korte termijn meer onderzoek naar de ontwikkeling van minder gevaarlijke soorten
     mobiele en draadloze telefoons.

De conclusies spreken het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie en dat van veel ministeries van Volksgezondheid tegen wat luidt dat blootstelling aan elektromagnetische straling weinig of geen risico’s oplevert voor de volksgezondheid.

De Raad van Europa telt 47 lidstaten en is gezeteld in Straatsburg. Het kan de regering van landen niets verplichten, maar heeft grote invloed op de beleidsvorming en beslissingen van het orgaan worden vaak door middel van verdragen en conventies uitgevoerd.

Ontwerpresolutie

Een ontwerpresolutie die alle regeringen oproept om ‘alle vereiste maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons en gelijksoortige apparaten’ terug te dringen werd unaniem aangenomen door de commissie. De ontwerpresolutie bevat tevens het verbod op mobiele telefoons en draadloze internetverbindingen op school.

De commissie bestaat uit 84 minister-presidenten en politici van lidstaten. De leden namen het nieuwste onderzoek over de effecten van elektromagnetische straling onder de loep en ontvingen nieuw bewijsmateriaal van experts waarna ze tot een weloverwogen conclusie kwamen.

De ontwerpresolutie gaat nu naar de volledige Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa om goedgekeurd te worden.

Gezondheidsdeskundigen en telecommunicatie-experts zijn verdeeld over de gevaren van mobiele telefoons en andere draadloze apparaten. Een rapport uit 2007 stelt dat er geen associatie is gevonden tussen mobiele telefoons en nadelige gevolgen voor de gezondheid, maar er zal nu een vervolgonderzoek worden gedaan naar de effecten van mobiele telefoons op de lange termijn.

Grote veranderingen

Professor Paul Elliot van het Imperial College in Londen doet momenteel onderzoek naar de effecten op lange termijn van het gebruik van mobiele telefoons op 200.000 mensen. “Er zijn vragen of mobiele telefoons cognitieve effecten kunnen hebben en de slaap beïnvloeden,” zo zei hij. “Mobiele telefoons zijn zeer handig, maar we moeten dit afwegen tegen de potentiële gezondheidsrisico’s, dus moeten we er onderzoek naar doen. Onderzoek naar de invloed van mobiele telefoons op kinderen is nog niet echt gedaan maar in de tussentijd luidt het advies om er geen buitensporig veel gebruik van te maken.”

Powerwatch, een groep die probeert mensen bewust te maken van de risico’s van elektromagnetische straling, is blij met de ontwerpresolutie. “We zijn al lang voorbij het punt waarop de Europese regeringen voorzorgsmaatregelen zouden moeten treffen met betrekking tot deze kwesties,” aldus een woordvoerder.

Naar verwachting zal een verbod op mobiele telefoons en draadloze internetverbindingen op scholen grote veranderingen met zich meebrengen omdat de meeste scholen vandaag de dag Wi-Fi netwerken hebben en de meeste leraren en leerlingen mobiele telefoons bij zich dragen.