Contactformulier

Naam

E-mail *

Bericht *

dinsdag 14 december 2010

Bewust Leven, Bewust Werken.

Gemiddeld genomen brengt een werkende mens 8 uur op zijn werkplek door. Een werkplek in een gebouw, een werkplek thuis of een werkplek onderweg.
Deze werkplekken zijn bijna allemaal voorzien van de nodige apparatuur die zorgen voor Elektromagnetische velden en straling. Ook de luchtkwaliteit is niet altijd om over naar huis te schrijven.

Hoe fijn zou het niet zijn om eens wat bewuster met deze werkplek om te kunnen gaan en een gezonde werkplek te realiseren. Een werkplek die ontdaan is van alle ziekmakende elementen die er voor zorgen dat je niet lekker in je vel zit, je concentratie omlaag brengt en die zorgt dat je om 4 uur aan de Cup a Soup MOET. Anders hou je het niet vol.

Die mogelijkheid bestaat al heel lang. Alleen moeten we daar wel eerst even aan wennen. Want zomaar iets kopen wat je gezondsheidtoestand drastisch verbeterd, dat doe je niet. Liever maar een pilletje van de dokter.

Nou, vanaf nu is het mogelijk om gedurende vier weken te wennen aan goed voelen.
Prevent Care Woonbiologie stelt een werkplekverbeteraar ter beschikking tegen een kleine vergoeding om te ervaren wat een Gezonde Werkplek is.
Na vier weken heb je dan de keuze, teruggeven en weer terug naar af, of doorgaan. Dan kan je de oplossing aanschaffen waarbij de vergoeding die betaald is, verrekend wordt.

Lijkt je dit nou wat, neem dan contact op. Wie het eerst komt,....

Meer weten? Bel me op 076-5032430

Wie is de eerste?

vrijdag 10 december 2010

Welkom Thuis


Terug van Vakantie.

“En, hoe was de vakantie.” “Prima, heerlijk uitgerust, leuke dingen gedaan, mooie plaatsen bezocht, frisse lucht opgesnoven, echt tot rust gekomen. Geen internet, geen telefoon, alleen relaxen. Je zou dat zo mee willen nemen naar huis.”
En dan doe je de voordeur open en loop je werkelijk tegen een muur van “dikke” lucht aan.
“Bah, dat is nu iedere keer als we terugkomen.”  Maar ja, daar kunnen we niets aan doen denk je dan.
Dat kan echter wel. Die lucht is een ophoping van Radongas.

Wat is radon?

Radon is een radioactief gas zonder kleur en geur dat vrijkomt uit de bodem en uit bouwmaterialen, zoals beton en natuursteen. Het is niet zichtbaar en ruikt niet. Uit een stenige bodem komt de meeste radongas vrij, maar de meeste Nederlandse huizen staan op zand- en veengronden. Daardoor zijn de radonconcentraties hier relatief laag ten opzichte van buurlanden.
Bouwmate­rialen zoals beton, baksteen, gips en cement worden gemaakt van stoffen afkomstig uit de bodem. Daarom komt ook uit die bouwmaterialen radon vrij. Buitenshuis verdunt het uit de bodem vrijkomende radongas snel, maar in huis kan het zich ophopen.
De hoeveelheid radon in de woning hangt ondermeer samen met de aard van de bodem waarop de woning staat, de gebruik­te bouwmaterialen, de constructie en de mate van ventilatie en isolatie. Zo'n zeventig procent van de radon in huis komt vrij uit bouwmaterialen. Vijftien procent komt uit de bodem, en vijftien procent uit de buitenlucht.
Radon ontstaat uit radium, een metaal dat van nature voorkomt in de aardbodem en dat licht radioactief is. Bij radioactieve stoffen vindt zogeheten 'verval' plaats. De deeltjes zenden straling uit en veranderen dan in een andere stof. Radium vervalt dus naar radon (het isotoop 222Rn); radongas is ook radioactief.

Radon en gezondheid

Radongas is de tweede belangrijkste oorzaak van longkanker volgens de Gezondheidsraad.
Radonophoping in de woning kan nadelige gezondheidseffecten hebben. De Gezondheidsraad schat dat radongas in huis de oorzaak is van ongeveer 800 gevallen van longkanker per jaar. Dat is tien procent van het totale aantal nieuwe gevallen van longkanker (8800) dat jaarlijks aan het licht komt. Roken is in 90 procent van de gevallen de boosdoener.

Radonconcentraties in Nederland

Iedereen wordt blootgesteld aan straling. In Nederland draagt radon ongeveer een derde bij aan de stralingsdosis.
De hoeveelheden radon die vrijkomen uit de bodem lopen sterk uiteen voor verschillende bodemsoorten. De bodemsamenstelling in Nederland is gunstig, hierdoor zijn de radonproblemen hier minder groot dan in de ons omringende landen. Met name op kleigrond komen hogere concentraties radon voor, vooral in de kleigebieden rond Dordrecht, Rotterdam en in de noordelijke kustprovincies. Zand- en veengrond geven veel minder radon af. Door een niet-geïsoleerde houten vloer, maar ook door een slecht afgesloten kruipluik, kan radon uit de kruipruimte in huis komen. Echter, uit eerder onderzoek blijkt dat de radonconcen­tratie in Nederlandse nieuwbouwwoningen (in de loop van 1970-1993) met de helft is toegenomen. Dit komt waarschijnlijk door een toename van de isolatie, afname van de ventilatie en veranderingen in het gebruik van bouwmaterialen.

Maar wat doe ik daar dan aan?

Begin om eerst na thuiskomst de ramen tegenover elkaar open te zetten. Dan kan de boel lekker doorluchten en is het probleem van de dikke lucht na een kwartiertje over.
Het is lastig om binnenshuis dezelfde lage radonconcentratie te krijgen als buiten (3 Bq/m3). Het huis moet daarvoor op palen staan en voor de bouw mag dan alleen hout, staal en glas gebruikt worden.
Zorg voor voldoende ventilatie, en aanvoer van frisse lucht in huis. De concentratie van radongas (maar ook vocht en verbrandingsgassen) blijft dan laag. In de kruipruimte hoopt radon op; ventileer er volgens de Wet Bouwbesluit.
Isoleer de grondvloer op de begane grond. Zo kan eventueel opgehoopt radongas uit de kruipruimte niet in het woongedeelte van uw huis komen. Zorg voor extra aanvoer van buitenlucht via een open raam of ventilatieroosters, wanneer een openhaard of houtkachel brandt. Verbranding kost namelijk extra lucht. Zonder extra aanvoer ontstaat onderdruk, waardoor lucht uit kruipruimte en bouwmaterialen naar het vertrek wordt gezogen. Informeer bij de GGD&GD naar de natuurlijke bodemconcentraties van radon in uw regio, én naar eventuele aanpassingen in uw huis.
Ook een goede oplossing is het gebruiken van de memon milieutechniek. Die zorgt ervoor dat de verdeling van luchtionen zodanig wordt dat zware lucht niet kan gaan zweven en voor luchtwegproblemen gaat zorgen.
En dan heb je de frisse vakantielucht mee naar huis genomen.

Richard Bruijne

Draadloos of levenslang aan het lijntje?

Wat doet de gemiddelde mens wanneer hij een electronica zaak binnenloopt en op zoek is naar nieuwe boxen. De verkoper vraagt, wilt u met of zonder draad? Waarop de klant kiest voor het gemak en zegt oh, doet u maar zonder.
Zich niet realiserende dat hij dan weer een zender in huis heeft.
Bewust leven en gezond wonen is van levensbelang voor nu en later.
Bewust leven alleen is niet voldoende tegen negatieve factoren uit het milieu zoals bijvoorbeeld de alom aanwezige elektrosmog.
Straling je hoort het niet, je ziet het niet, je ruikt het niet en je proeft het niet.
De gemiddelde Nederlander steekt dan zijn kop in het zand en denkt dat het er niet is.
Wanneer we de techniek nu stop zetten hebben we 5 generaties te gaan voor weleer wij aangepast zijn aan de hoeveelheid straling die wij nu dagelijks op ons bord krijgen.
Steeds meer mensen zijn overgevoelig voor elektro-magnetische straling vanuit mobieltjes, DECT-telefoon, zendmasten, computers, maar ook wasmachines en TL-lampen.
Zij vertonen gezondheidsproblemen wat het lastig maakt voor artsen.
Nog niet zo lang geleden is er een appèl uitgegaan van enkele huisartsen hier in het Zuiden naar de overheid, waarbij zij aangeven dat er teveel klachten zijn in de praktijk die mogelijk verband houden met straling. Met andere woorden overheid doe hier iets aan.
Altijd geldt: stralingsbron weg, klacht weg.
Je merkt het als je op vakantie bent en geen klachten hebt.
Ook kinderen in de groei zijn extra kwetsbaar.
Straling heeft invloed op de zenuwen, het hart en het DNA.
Zeker nu er nog veel onbekend is over straling is het van belang dat u voorkomt dat uzelf of anderen veel aan straling worden blootgesteld.
Er wordt zelfs vermoed dat straling van mobiel bellen een rol speelt bij verminderde vruchtbaarheid bij mannen.
De stralingsvelden van bijvoorbeeld zendmasten en de DECT-telefoon van de buren zijn sterk te verminderen door maatregelen te nemen in huis waar een woonbioloog antwoord op heeft.
Er zijn voorlichtingsfolders waar tips in staan hoe je verstandig met je mobiel om kan gaan.
De stichting Kinderconsument geeft voorlichting over veilig internetten.
Het Nationaal Platform Stralingsrisico’s geeft achtergrondinformatie over gezondheidsrisico’s
van straling en brengt dit onder de aandacht van de bevolking en overheden.
Het is onze passie en missie mensen hierin bewust te maken en de problemen op te lossen daar waar het kan.

Richard Bruijne
Erkend en gecertificeerd Baubioloog IBN
076-5032430