Contactformulier

Naam

E-mail *

Bericht *

zaterdag 6 augustus 2011

Bewust Leven, Gezond Wonen

Over dit thema is veel te vertellen. Maar wat is dat nou eigenlijk, Bewust Leven.

De meeste mensen leven hun leven zoals dat op hun afkomt. We werken van vakantie naar vrije dagen naar feestdagen en hebben het er daarna volop over tegenover onze collega's. Bewust Leven wil zeggen: kijk eens naar de omgeving waarin je woont en werkt. Kan dat niet beter of anders? Natuurlijk, we zitten allemaal in het zelfde schuitje. Maar begin eens klein. Ben je bewust van al die dingen die zomaar op je afkomen en waar je niets van merkt. Hoe staat het met de kwaliteit van de lucht die we inademen, hoe vochtig is het in huis. Waar komen al de kleine klachtjes vandaan.

Om daar nou eens verder over door te gaan, heb ik een workshop opgezet die vanuit drie verschillende zichtpunten naar dit thema kijken.
Samen met een kleurenspecialist en een Feng Shui Master geven we u de gelegenheid op 9 september 2011 de gelegenheid om vanuit drie kanten te kijken naar Bewust Leven. Een gevolg zou zo maar kunnen zijn dat u dan ook een stukje Gezonder gaat Wonen.
Hieronder de beschrijvingen van de workshops.
Meer info op de website onder Agenda.
www.woonbiologie.eu

Workshops:


Workshop: Een leven ontwerpen in Kleur

Clara Froger geeft een inleiding over bewust toepassen van kleur .

Door middel van een aantal oefeningen leert u beoordelen, waarderen, benoemen en herkennen van kleur en haar toepassingen.

Clara’s kennis, fascinatie en ervaringen met en in kleur  zal zij met u delen ten behoeve van het realiseren van een aangename en ondersteunende omgeving.

Clara Froger: Beeldende Kunst
                    Kleurarchitectuur
                    Ruimtelijk Ontwerp
                    Feng Shui

Ieder van deze vakgebieden worden door haar gecombineerd toegepast in een zeer uiteenlopende reeks van gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde projecten.

Momenteel zijn dat de grootschalige renovatie van een wijk, Duindorp, in Den Haag, het afronden en opleveren van inrichtingsplan en kleurplan voor een aantal verzoringshuizen, in Moerkapelle en Heerde, kleur en materiaal plannen voor het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Daarnaast werkt zij aan een aantal particuliere inrichtings- en kleurplannen.
De beeldende kunst die zij maakt wordt de laatste jaren vooral in handgemaakt vilt en schilderingen uitgevoerd. Dit is òf vrij werk òf toegespitst op een locatie.

Daarnaast geeft zij regelmatig professionele workshops zowel in binnen als buitenland.

Aan de basis van deze beroepspraktijk ging een opleiding aan de Academie voor beeldende Kunsten St . Joost vooraf gevolgd door een bouwkundige opleiding in Amsterdam aan de Academie van Bouwkunst ( 4 jaar ) en aan de TU in Delft ( 2 jaar). Door permanente studie verdiepte zij haar specialisatie in kleuren kennis, onderzoek en ontwerp zoals bijvoorbeeld in de jaren ’80- ’90 een opleiding tot Feng Shui adviseur bij Ronald D. Shin.

Samen met Crétien van Campen, psycholoog, ontwikkelde zij een onderzoek naar Synesthaesie, het NeCoSyn .

Verschillende optredens volgden met improviserende musici om dit fenomeen van de dubbele zintuiglijke ervaring voor het voetlicht te brengen.

www.clarafroger.com (website niet recentelijk bijgewerkt).

Workshop: Feng Shui.

Mijn naam is Emilie Knol-Bijlsma, ik ben woonstyliste en Feng Shui Consulente.
In deze workshop zal ik het gaan hebben over Feng Shui.

Feng Shui is de Chinese leer die gaat over de relatie tussen de mens en zijn omgeving en het scheppen van harmonie en evenwicht hierin.

Feng Shui, de letterlijke betekenis is: wind en water, is gebaseerd op "Chi".

Chi is de kosmische adem, de levensenergie die doordringt in alles. Voortdurend komt er energie uit je lichaam vrij en neemt het lichaam weer verse energie op.
Dit gebeurt ook in je woning en in je leef-omgeving. Deze energiestroom komt je woning binnen via de deuren en verlaat deze weer via de ramen.
Wanneer de Chi vloeiend door de woning kan stromen heeft dit ook invloed op de personen die er wonen.

Wind en water stromen, mengen zich en kunnen mee- en tegenwerken. Chi kan worden gezien als het samenspel van deze elementen. Het zijn twee machtige natuurverschijnselen, die veel energie kunnen opleveren, zowel positieve als negatieve energie.

Het is de kunst om juist die negatieve energie in je woonomgeving om te zetten in een positieve energie, waardoor je weer in balans komt.

Voor wie is Feng Shui bedoelt?

Voor iedereen die wil wonen en leven in een zo gezond mogelijke omgeving.
Een Feng Shui consult start dan ook met de zogenaamde "Vormschool".
Hoe ziet de omgeving eruit waarin u woont, zowel de directe als de wijdere omgeving is hierbij belangrijk.
Hoe ziet het er binnenshuis uit, zowel de indeling als de kleuren zijn hierbij belangrijk, maar ook zeker niet te vergeten, hoe is de leefbaarheid in de woning.

Het spreekwoord luidt niet voor niets: een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd!, en dus ook een opgeruimd leven!!! 60 % van Feng Shui heeft dan ook te maken met de vorm.

Vervolgens leg ik u ook het een en ander uit over de "Kompasschool".
Wij kennen met ons kompas 4 windrichtingen, Noord, Oost, Zuid en West.
Gaan we uitgebreider te werk maken we gebruik van 8 windrichtingen: Noord, Noordoost, Oost, Zuidoost, Zuid, Zuidwest, West en Noordwest.

In de Feng Shui leer maken we daarbij ook nog gebruik van 24 belangrijke richtingen die we meten met het Chinees kompas wat we het Luo Pan kompas noemen.
Vanuit deze 24 richtingen komt de Chi, de levensenergie, het huis binnen.
We noemen deze richtingen de 24 Mountains.
Ik zal dit tijdens de workshop laten zien.
Tot slot zal ik in het kort een en ander vertellen over het Yin en Yang principe en de vijf Chinese elementen.
Neem gerust een plattegrond van uw huis mee, bij voorkeur op A4 formaat. Kunt u hierop globaal aangeven waar de kompas richtingen zich bevinden, is dit een handige aanvulling.

Na de workshop kunt u zelf in en om uw eigen huis al gaan bekijken wat u eventueel al kunt gaan aanpassen om u thuis beter in balans te voelen.

Zie voor verdere informatie mijn website: www.fengshui-wonenenleven.nl.

Workshop: Bewust Leven, Gezond Wonen


Richard Bruijne, woonachtig in Etten-Leur, heeft na zijn middelbare school een opleiding gevolgd als Binnenhuisarchitect. Vanuit die discipline heeft hij 30 jaar gewerkt binnen verschillende takken van sport binnen de bouwwereld.

Enige jaren geleden kwam voor hem de omslag. Doordat zijn vrouw Rian een eigen praktijk had op Orthomoleculair gebied en zij allebei in aanraking kwamen met een nieuwe methode om te kijken naar de gezondheidsproblemen bij mensen. Van daaruit is op een gegeven moment de vraag ontstaan hoe de problematiek van straling aan te pakken en mogelijk op te lossen.

Omdat er in Nederland geen goede opleiding voorhanden is, moest Richard naar Duitsland. Hij heeft daar de opleiding BauBiolog bij het Institut für Baubiologie und Ökologie Neubeuern gevolgd.

Richard heeft zich daarbinnen gespecialiseerd op meetbare straling.

Hij geeft regelmatige lezingen en workshops gebaseerd op de 25 regels van de Baubiologie.
Daarin heeft ElektroMagnetische Straling een belangrijk deel.

Woonbiologie is een verzamelnaam voor de uitgebreide leer van de relatie tussen de mens en de gebouwde omgeving, maar ook milieuvriendelijk en vrij van vervuiling in het ontwerpen van gebouwen door het gebruik van de juiste kennis en technieken.

Het doel van "Bewust Leven, Gezond Wonen" is de holistische kijk naar fysiologische, psychologische, bouwkundige en fysisch-technische relaties en de interactie tussen structuur, gebruikers (bewoners) en haar omgeving.


Woonbiologen zijn betrokken bij de leef- en werkomgeving van de mensen. Hun activiteiten variëren van advies over gezond leven en slapen, op de specifieke belastende kamer factoren, en de verspreiding van kennis over Woonbiologie door middel van lezingen, seminars, literatuur en congressen.
Woonbiologen doen bouwbiologische metingen en voeren tests uit als rechtvaardiging van schadelijke factoren, zoals stoffen en schimmels, en vaak fysische grootheden, zoals elektrische en magnetische velden en elektromagnetische golven in het elektromagnetisch milieu of veroorzaakt door geluidshinder. Ze zijn er vooral voor mensen die lijden aan elektromagnetische overgevoeligheid, multiple chemical sensitivity of lijden aan andere schade door het milieu. Binnenmilieufactoren, kunnen mensen door persoonlijke constitutie en belasting, afzonderlijk belasten.

Een ander doel van de Woonbiologie, is ook de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van verantwoord gebruik van de natuur.

Tijdens de workshop zullen we kijken naar toepassingen en materialen die kunnen bijdragen aan het thema. U krijgt inzicht in de manier van aanpak op basis van de 25 grondregels van de Baubiologie.

Als resultaat van de workshop kunt u zelf aan de slag om uw woonomgeving een stuk gezonder te maken zonder al te grote ingrepen.

zaterdag 16 juli 2011

Nieuwe Website

EINDELIJK. Mijn eigen website heeft het licht gezien.
Het was een hele bevalling, mar hij is er dan toch. En mooi dat hij is. Maar ja dat zeg je natuurlijk gauw als het iets van jezelf is. Oordeel zelf zou ik zeggen.

Maar iets kan ook op voorhand al mooi zijn zonder dat het direct bij jou vandaan komt. Niet bevooroordeeld zijn en gewoon genieten van wat op je weg komt. Over een paar maanden mogen we zoiets meemaken. Onze dochter verwacht dan haar eerste kindje. En dat is al mooi op zich. We houden nu al van dat kind. Ons eerste kleinkind. Dat moet iets heel bijzonders zijn om voor het eerst je nageslacht in je armen te nemen.

Zo voelde het ook toen mijn website de lucht inging. Oké, er waren gelijk wat kleine probleempjes, maar die worden vanzelf opgelost. Zoiets moet ook groeien. Maar trots ben ik wel.

Als je nu denkt wat een gezever, ga dan eens een kijkje nemen op www.woonbiologie.eu en oordeel zelf. Ook als je het niet mooi vindt mag je dat zeggen. Ben heel benieuwd naar jullie mogelijke reacties.

Tot de volgende keer.

Richard